Blueberry

messy & random
girl | 16 | Finland

nosdrinker:

what does sending anon hate accomplish… go outside… pet a dog… ride a bike… Call your dad and apologize for being a disappointment

(via little-green-caterpillar)

laurelwreaths:

"vakiintuneita käsityksiä ei tule muuttaa"

"hyväksymällä tämän lain suomi joutuisi sellaiseen tilanteeseen missä se ei ole koskaan ennen ollut"

mitään lakeja ei siis tule koskaan muuttaa koska saattaisimme esimerkiksi, hmm, joutua tilanteeseen jossa emme ole koskaan olleet

näin viiltävää logiikkaa en oo aikoihin nähnyt

(via juliewilhe)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter